Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy na zebrania z rodzicami terminy poniżej.

  • 10 września 2019r.,
  • 19 listopada 2019r.,
  • 10 grudnia 2019r.,
  • 21 stycznia 2020r.,
  • 31 marca 2020r.,
  • 9 czerwca 2020r.