Wydarzenia

Basen

Od października 2012r. uczniowie klas I-IV uczestniczą w lekcjach nauki oraz doskonalenia umiejętności pływania. Zajęcia są płatne. Pierwszy cykl 10 lekcji został rozpoczęty. Niektórzy dobrze radzą sobie nawet na głębokiej wodzie, pozostali oswajają się z wodą na małym basenie, świetnie się przy tym bawiąc. Wyjazdy są organizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Kaszowie. Dzielnie wspierają szkołę w opiece rodzice, za co jestem im bardzo wdzięczna. Stanisława Buczek


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie
ZAPRASZA
WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFII
NA
KONKURS FOTOGRAFICZNY pod patronatem Wójta Gminy Liszki „Droga do szkoły w obiektywie”

Serdecznie dziękuję

Pani Joannie Wasiuk

oraz pocztowi sztandarowemu w składzie:

Agnieszka Pyrgies, Kamila Socha i Tomasz Rakoczy

za reprezentowanie

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie

w uroczystości patriotycznej w Krakowie w dniu 1 września 2012r.

Dyrektor Szkoły

Stanisława Buczek

Kaszów, 12 września 2012r.

Podziękowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty za udział w uroczystości patriotycznej z okazji 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej

ze strony http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=7490


Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję Uczniom i Nauczycielom uczestniczącym w obchodach 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

1 września 2012 r. przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krakowie zgromadzili się przedstawiciele Wojska Polskiego, organizacji kombatanckich, korpusu dyplomatycznego i władz samorządowych oraz nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy uroczystości oddali hołd poległym za wolność i niepodległość Polski. Odpowiednią rangę i godną oprawę nadały obchodom poczty sztandarowe ze szkół krakowskich: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 58, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 24, Gimnazjum nr 32, VI Liceum Ogólnokształcącego, XXV Liceum Ogólnokształcącego, XXXI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1, Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 oraz poczty sztandarowe ze: Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaszowie, Gimnazjum w Liszkach, Zespołu Szkół w Dobczycach, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Obchody 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej organizowane były przez Jerzego Millera -Wojewodę Małopolskiego, Marka Sowę – Marszałka Województwa Małopolskiego, Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa oraz Małopolską Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski


Nasza Szkoła uczestniczyła w programie
„5 porcji warzyw, owoców lub soku”

Certyfikat w formacie pdf


1 września minęła 73 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Tego dnia Poczet Sztandarowy naszej Szkoły uczcił pamięć Polaków walczących o wolność naszej Ojczyzny podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki w Krakowie.


NASZA SZKOŁA JEST BEZPIECZNA!

Mamy zaszczyt poinformować, że w maju 2012r. nasza szkoła otrzymała

tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY

oraz została członkiem

OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNYCH SZKÓŁ.

Od 1 października 2011r. do 31 marca 2012 r. nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ. Honorowy patronat nad konkursem sprawował m.in. Minister Sprawiedliwości RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Zgodnie z regulaminem szkoła przez cały czas trwania konkursu realizowała wiele ciekawych zadań obejmujących tematykę konkursu m.in. debaty uczniowskie, konwersatoria, pogadanki, konkursy plastyczne, a także szkolenia grona pedagogicznego i rodziców. W ramach zadań konkursowych w naszej szkole odbywały się również spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, a także przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem 3 jednostek OSP z Gminy Liszki.

Bardzo cieszymy się z dołączenia do grona laureatów konkursu, jednak każdy kto zna naszą szkołę wie już od dawna, że

NASZA SZKOŁA JEST BEZPIECZNA!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w działania konkursowe i przyczynili się do uzyskania certyfikatu!