V Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Nauczycieli

W dniach 13-14 stycznia br. w Krakowie odbyło się V Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Jadwiżańskich.