Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018:

Bartosz Godyń – przewodniczący
Magdalena Chyla – zastępca przewodniczącego
Gabriela Zemirek – sekretarz
Członkowie:
Wiktor Waszczyszyn
Aleksandra Waszczyszyn
Emilia Mroszczak
Julia Mlostek
Julia Ścigaj
Patrycja Liwin
Dawid Socha
Konrad Majewski
Aleksander Zemirek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Elżbieta Sobkowska, Małgorzata Molik – Chyla