Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019:

Katarzyna Kapusta – przewodnicząca
Joanna Wąsik – zastępca przewodniczącej
Magdalena Chyla – sekretarz
Członkowie:
Bartosz Podolak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Anita Grzesiak