Rekrutacja do klasy pierwszej

Trwa postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

Zgłoszenia dla dzieci z obwodu szkoły  oraz wnioski dla dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do 16 kwietnia br.

20 kwietnia br  opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20-27 kwietnia br.  złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

7 maja br opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.