Patron Szkoły

Św. Jadwiga Andegaweńska urodzona między 3 października 1373r. a 18 lutego 1374r, zmarła 17 lipca 1399r. w Krakowie. Od 16 października 1384r. król Polski z dynastii Andegawenów, najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki.
15 czerwca 1378r. została zaręczona z ośmioletnim Wilhelmem z dynastii Habsburgów.
Jesienią 1384r. przybyła z Węgier do Polski, gdzie 16 października tego roku w Krakowie została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, Bodzantę, na króla Polski. Obradujący w 1384 roku w Radomsku sejm, wybrał Jadwigę Andegaweńską na króla Polski. Została koronowana na króla, jako że polskie prawo nie dawało królowej dziedzicznego tronu. Jej tytuł królewski brzmiał: Hedvigis dei gracia Regina Polonie, necnon terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Pomeranieque domina et heres. Tłumaczenie: Jadwiga z Bożej łaski królowa Polski, pani i dziedziczka ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw i Pomorza.
Wobec jej małoletniości, ster rządów w państwie dzierżyli możnowładcy małopolscy, pozostający w kontakcie z jej matką Elżbietą Bośniacką.
Panowie krakowscy mieli jednak wobec niej plany. Chcąc związać Polskę z Litwą, ofiarowali polską koronę wielkiemu księciu litewskiemu Jagielle, który miał przyjąć chrzest wraz ze swoim państwem (unia w Krewie 14 sierpnia 1385r).
11 stycznia 1386r. w Wołkowysku panowie polscy oznajmili Jagielle, że Jadwiga zgodziła się zostać jego żoną. Królowa odwołała publicznie swoje sponsalia z Wilhelmem. Jagiełło przybył do Krakowa, gdzie 15 lutego 1386r. przyjął chrzest, a 3 dni później Jadwiga i Jagiełło uroczyście zawarli związek małżeński w katedrze na Wawelu.
22 czerwca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, Elżbietę Bonifację, która zmarła 13 lipca 1399 roku. Sama Jadwiga zmarła cztery dni później na gorączkę połogową. W testamencie zapisała swój majątek Akademii Krakowskiej.
Zleciła pierwsze w naszej historii tłumaczenie Księgi Psalmów na język polski ( Psałterz Floriański). W 1397 założyła bursę dla polskich i litewskich studentów przy Uniwersytecie Karola w Pradze. W tym też roku uzyskała zgodę papieża na utworzenie fakultetu teologii na Akademii Krakowskiej.
Jadwiga uprawiała działalność charytatywną : ufundowała szpital w Bieczu, uposażyła szpitale w Sandomierzu i Sączu oraz otoczyła opieką liczne inne szpitale miejskie i klasztorne, w tym szpital św. Jadwigi (Śląskiej) w Krakowie na Stradomiu. Wykazywała wrażliwość nie tylko na biedę materialną, ale stawała również w obronie ludzkiej godności. Po śmierci jej osobę otoczono kultem i podjęto próby kanonizowania, ale błogosławioną Kościoła katolickiego została dopiero w 1987 roku. 8 czerwca 1997r. Jan Paweł II, podczas mszy na Błoniach w Krakowie, ogłosił ją świętą. Od dnia kanonizacji, wspomnienie św. Jadwigi obchodzone jest 8 czerwca (przeniesione z 17 lipca).

Hymn Szkoły

O Jadwigo, święta Pani,
Ucz nas mężnie stać przy Bogu,
Bądź dla szkoły wspomożeniem,
Opiekunką dla uczonych.

Dobra Jadwigo, piękna królowo,
Pokój i dobro u Twego tronu,
Jesteś Patronką dla naszej szkoły,
Bądź nam przykładem na życie całe.

Na przestrzeni Twego życia
Ślad miłości odciśnięty,
Iść pragniemy Twoją drogą,
Bo to ślad prawdziwie święty.

Dobra Jadwigo, …

Bądź dziś wzorem i przykładem
Dla każdego ucznia swego,
Niech Twe życie i cierpienie
Będzie drogą serca mego.

Dobra Jadwigo, …