Legitymacje szkolne, zmiany.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów (symbole MEN – I/50/2 oraz  MEN- I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że…