Moja Natura 2000

Jak chronić przyrodę? Które ptaki lubią wodę? Co to jest Natura 2000? Czy Modraszek Telejus lubi miejsca gorące? Jak wygląda zimorodek, sóweczka , czajka i bąk? Czy niedźwiedź może zginąć z ludzkich rąk? To tylko niektóre pytania , na które odpowiedzi znaleźli uczniowie podczas warsztatów ekologicznych Moja Natura 2000, które odbywały się od czerwca do października w naszej szkole. Zagadnienia ekologiczne poznawaliśmy w ławkach szkolnych, przy pomocy książek, gier, komputerów, a także w terenie – m.in. w najbliższej okolicy szkoły, podczas pieszej wycieczki nad Wisłę do Piekar, podczas jesiennego spaceru Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym, w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz w Muzeach Przyrodniczych. Wierzymy, że wiedza zdobyta podczas warsztatów pomoże nam lepiej i rozsądniej korzystać ze środowiska przyrodniczego, które jest domem nie tylko ludzi, ale również wszystkich żywych organizmów.


Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego 29 września 2012r. uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego w ramach warsztatów przyrodniczych Moja Natura 2000. Podczas kilkugodzinnego spaceru Doliną Prądnika uważnie słuchaliśmy historii opowiadanych przez Pana Przewodnika. Zwiedziliśmy największą w Ojcowskim Parku Narodowym Jaskinię – Grotę Łokietka, gdzie obejrzeliśmy różne zjawiska krasowe – stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Podziwialiśmy również ciekawe formy skalne: Skały Panieńskie, Skały Kawalerskie, Bramę Krakowską oraz Igłę Deotymy. Po długim spacerze mogliśmy odpocząć oglądając film w technologii 3D przedstawiający historię powstania Ojcowskiego Parku Narodowego oraz zmian jakie w nim zachodzą w poszczególnych porach roku. Po filmie zwiedziliśmy interaktywną Ekspozycję Przyrodniczą, po której swoim głosem oprowadzała nas Pani Krystyna Czubówna. Po odpoczynku w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN udaliśmy się w okolicę najbardziej znanej w Ojcowskim Parku Narodowym formy skalnej – Maczugi Herkulesa. Tam wysłuchaliśmy legendy o jej powstaniu oraz zrobiliśmy pamiątkowe grupowe zdjęcie. Naszą wycieczkę zakończyliśmy zwiedzeniem dziedzińca i tarasu Zamku w Pieskowej Skale.