Kalendarz Szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

 4 września 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

2.

 

 Zimowa przerwa świąteczna
 

 23 – 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w

 

3.

 

 Ferie zimowe
 

 12-25 lutego 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

5.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych

W  dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy

 

30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 2018r.

podstawa prawna:

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 

6.

 

Dzień wolny od pracy

 

1 czerwca 2018r.

podstawa prawna:

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 

6.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

7.

 

Ferie letnie

 

 

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2016r., 2 maja 2017r., 16 czerwca 2017r.