Historia szkoły

Historia szkoły w Kaszowie – Wyźrale

Kalendarium:

 • 1968r. Mieszkańcy końcówek wiosek: Rącznej, Dąbrowy Szlacheckiej, Kaszowa, Zagacia i Nowej Wsi na zebraniu podjęli uchwałę o budowie szkoły

 • Aby oszczędzić dzieciom długiego oczekiwania w porozumieniu i za zgoda Wydziału Oświaty założono 4 klasowy Punkt Filialny w wynajętym budynku u Pana Zdzisława Fica. Kierownikiem Punktu Filialnego była Pani mgr Elżbieta Boroń.

 • W czynie społecznym wykonano piętro budynku i tam mieściła się szkoła tymczasowa o jednym nauczycielu.

 • Powołano Komitet Budowy Szkoły-przewodniczącym został Józef Skowronek i rozpoczęto zbieranie funduszy na budowę szkoły. Fundusze zbierano od osób prywatnych z zabaw i kolęd.

 • Po otrzymaniu działki budowlanej na obszarze gminnych pól wsi Kaszowa przystąpiono do budowy szkoły.

 • Budowa szkoły została ukończona w sierpniu 1977r. Prace wykończeniowe trwały rok.

 • 1 października 1978 roku, po dziesięciu latach dzieci po raz pierwszy przestąpiły próg szkoły na którą tak długo oczekiwały.

 • 20 sierpnia 1978r. Podniesiono stopień organizacyjny o klasę V. Zatrudniono nowego nauczyciela, wprowadzono oddział przedszkolny.

 • W 1979r. Podniesiono stopień organizacyjny szkoły o klasę VI. W szkole pracowało 4 nauczycieli. Klasa I i II uczyły się oddzielnie a III, IV, V i VI były klasami łączonymi. Stopniowo odstępowano od łączenia klas.

 • W latach 1978-1980 wykonano następujące prace w czynie społecznym: wyrównano teren wokół szkoły, odwodniono teren szkoły, wybudowano boisko sportowe, pogłębiono studnie, zainstalowano telefon, obsadzono drzewami i krzewami ogród szkolny.

 • 1 września 1984 roku nastąpiła zmiana Punktu Filialnego na samodzielną szkołę z klasami I-VI, pełna nazwa: Szkoła Podstawowa w Kaszowie Wyźrale.

 • W roku szkolnym 1986/87 funkcję dyrektora szkoły objęła Pani mgr Stanisława Buczek. Sytuacja bazowa szkoły jest nadal trudna, lekcje odbywają się również w wynajętym budynku.

 • W roku szkolnym 1988/89 powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który zlecił wykonanie projektu nowej szkoły.

 • W 1991 roku w szkole uczyło się już 133 dzieci w trzech niewielkich salach lekcyjnych. Szkoła wynajmowała pomieszczenia do nauki w starym domu, gdzie w ciasnych, ciemnych, zagrzybionych klasach z wygódką na zewnątrz przebywali po 6-7 godzin dziennie uczniowie i nauczyciele.

 • 15 października 1995 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły.

 • 15 listopada 1997 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły.

 • 22 maja 1999 r. odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Św. Jadwigi Królowej.

 • Maj 2009 roku uroczyste otwarcie placu zabaw przy szkole.

 • 21 czerwca 2010 roku posadzenie Dęba Pamięci dla uhonorowania postaci porucznika Władysława Czekaja zamordowanego w Katyniu .

 • 11czerwca 2012 roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na kamieniu, honorującej postać porucznika Władysława Czekaja.