Akcja Afganistan

Akcja Afganistan – 37 spotkań z kulturą Afganistanu.

 Kredki, zeszyty i kolorowy papier zebrane dla Afgańskich uczniów to tylko część Akcji Afganistan. Uczniowie wraz z wolontariuszami programu PROJEKTOR – wolontariat studencki poznali kulturę Afganistanu, bajki, gry, a na zakończenie akcji wysłali swoje własne pozdrowienia do rówieśników.

 Dobiega końca „Akcja Afganistan. Kredki zamiast karabinów” realizowana przez wolontariuszy PROJEKTORA we współpracy z Instytutem Iranistyki UJ, Slajdowiskiem przy Kawie i Stowarzyszeniem Szkoły dla Pokoju.

 W ciągu 3 pierwszych tygodni Akcji 24 studentów z samego Krakowa przeprowadziło 12 projektów edukacyjnych z uczniami 10 szkół podstawowych. W kwietniu zrealizowane zostaną kolejne projekty przez wolontariuszy z Katowic, Bydgoszczy i Torunia. We wszystkich 4 ośrodkach łącznie odbędzie się 37 projektów edukacyjnych w 28 szkołach.

 Akcja Afganistan to dwa działania:

  • zbiórka przyborów szkolnych w placówkach, z którymi współpracuje PROJEKTOR
  • realizacja specjalnych projektów edukacyjnych dotyczących Afganistanu prowadzonych przez studentów-wolontariuszy w klasach 1-3 oraz 4-6 w szkołach podstawowych pod Krakowem, Katowicami, Toruniem i Bydgoszczą.

Celem warsztatów jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, a także zapoznanie ich z kulturą i pięknem przyrody Afgańskiej. W trakcie warsztatów uczniowie poznali położenie Afganistanu na mapie świata, obejrzeli cykl zdjęć z Afganistanu autorstwa pani Katarzyny Javaheri i pana Marcina Krzyżanowskiego, wzięli udział we wspólnym czytaniu bajek afgańskich ze zbioru bajek: „Magiczne bajki afgańskie” wyd. PERSEPOLIS.

Dziecizasypałynasgradempytań,bardzosięzaangażowały,więcopowiadanieożyciuAfgańczykówzajęłonam2/3zajęć.Jakzapisałamkilkaimionafgańskich,dziecirównieżprosiły,byzapisaćichimionaarabskimalfabetem,więcspełniłyśmyichprośbę – opowiadaPaulinaŚmigiel,studentkaarabistykiUJwKrakowie.

Uczniów starszych klas zaprosiliśmy także do udziału w warsztatach artystycznych, w trakcie których wykonali zakładki do książek i pudełka na skarby łącząc recykling z techniką decoupage’u, a inspirując się sztuką afgańską. Zarówno zakładki, jak i pudełka na skarby, zostały ozdobione przysłowiami zapisanymi w językach dari i paszto – językach urzędowych Afganistanu oraz polskim.

Projekty edukacyjne zostały uwieńczone wspólnym wykonaniem przez uczniów i wolontariuszy pocztówek z pozdrowieniami dla afgańskich dzieci, które następnie zostaną przekazane uczniom w podkabulskich szkołach razem z paczkami zawierającymi zebrane przybory szkolne.

KasiaSalwa,koordynatorkadziałań,takmówioideiAkcji:Afganistantonietylkowojna,toteżbardzociekawa,wielowiekowakultura,różnorodnośćetnicznai językowa,krajobrazy,pięknyjęzyk.Otymwszystkimwartoopowiadać.Iwartoprzełamywaćstereotypydotyczącekrajówazjatyckich,wzbudzaćzainteresowanietymregionem,odkrywaćgonanowo,jużniewopozycji:EuropaOrient,alejakorównoprawnychpartnerów.

Projekt „Akcja Afganistan” jest częścią zbiórki materiałów edukacyjnych „Wyprawka za uśmiech” organizowanej przez Slajdowisko przy Kawie, Instytut Iranistyki UJ, Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju i portal afganistan24.pl. Celem zbiórki jest zebranie podstawowych przyborów szkolnych, które zostaną przekazane dzieciom uczącym się w dwóch szkołach pod Kabulem. Przy wsparciu logistycznym Wojska Polskiego wszelkie zebrane dary zostaną doręczone prosto na miejsce, bezpośrednio do rąk uczniów. Oficjalne podsumowanie zbiórki „Wyprawka za uśmiech” odbyło się 20.03. w ramach obchodów Perskiego Nowego Roku w kawiarni Cudowne Lata w Krakowie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu „Akcja Afganistan” w poszczególnych ośrodkach akademickich są dostępne u Regionalnych Koordynatorów Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”:

  Informacje o programie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”:

 Celem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całej Polski poprzez edukacyjne realizowane przez studentów – wolontariuszy. Projekty realizowane przez Fundację koncentrują się na umiejętnościach i kompetencjach wolontariuszy. Zajęcia proponowane i realizowane przez studentów mają formę projektów edukacyjnych, dzięki czemu dzieci i młodzież uczą się przez doświadczenie. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, artystyczne, związane z ochroną środowiska, psychologiczno-pedagogiczne, informatyczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe i inne.

PROJEKTOR – wolontariat studencki to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu.