Konkurs plastyczny

„Najciekawszy strój średniowieczny ” Konkurs polega na wykonaniu najciekawszego stroju średniowiecznego. Organizatorem konkursów jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie. Poniżej regulaminy w postaci załączników do wszystkich 5 konkursów. Zapraszamy do udziału.

Życzenia Świąteczne

Na Święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia, radości, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwieństwami, poczucia siły, pokoju i nieustającej wiary i nadziei. Życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Jedzmy odpowiedzialnie

 W ramach działań związanych z projektem „Jedzmy odpowiedzialnie” uczniowie naszej Szkoły działający w Eko-Komitecie odwiedzili „Koszyk lisiecki” w Chacie Kryspinów w Cholerzynie. Jest to klub zakupowy ze świeżymi i zdrowymi produktami pochodzącymi od lokalnych rolników i producentów.

Realizujemy projekt „Jedzmy odpowiedzialnie”

Szkoła Podstawowa w Kaszowie

Po przystąpieniu naszej szkoły  do projektu „Jedzmy odpowiedzialnie” zebraliśmy się w gronie osób, którym bliskie są problemy odpowiedzialnej konsumpcji i powołaliśmy Eko-Komitet. W czasie kolejnych spotkań  przeprowadziliśmy  audyt żywnościowy, wyłoniliśmy  mocne i słabe strony żywienia oraz po dyskusjach wyciągnęliśmy  kilka wniosków, które zostały zebrane w formularzu podsumowującym audyt. Po przedyskutowaniu wyników wybraliśmy dwa problemy nad którymi…