Miesiąc: Kwiecień 2018

Rekrutacja do klasy pierwszej

Trwa postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 Zgłoszenia dla dzieci z obwodu szkoły  oraz wnioski dla dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do 16 kwietnia br. 20 kwietnia br  opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 20-27 kwietnia br.  złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  7 maja br opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja do przedszkola

Rozpoczęliśmy rekrutację do przedszkola. Dostępnych jest 14 miejsc, w tym: w grupie 6-7 latków      7 miejsc w grupie 3-4 latków      7 miejsc.   Terminy: do 13 kwietnia br, należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego; 20 kwietnia br opublikowanie listy zakwalifikowanych dzieci; 20-27 kwietnia br. potwierdzenie…